tirsdag 2. oktober 2012

Sogn og Fjordane energi som hovedsponsor


Sogn og Fjordane energi (www.sfe.no)


Sogn og Fjordane energi er vår første hovedsponsor til Norges kyst og er en stor bidragsyter til ekspedisjonen.

SFE har sin virksomhet i produksjon, distribusjon og fordeling av elektrisk energi. Selskapet leverer også ENØK- og bredbåndsløsninger.

Konsernet har i overkant av 200 ansatte og er den største energileverandøren i Sogn og Fjordane, samt en av de største aktørene på Vestlandet.